Monthly Archives: January 2013

הקצב הצירקדיאני

אם אתם או אבותיכם חייתם על כדור הארץ בכמה מליוני שנים האחרונים, עליכם להודות במידה רבה לשמש מעניקת החיים. תרבויות קדומות רבות חלקו לה את הכבוד הזה בדמות אלים: המצרים עם רע, היוונים עם אפולו, הפרסים עם מית’רס, הנורדים עם סול … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

משחקי הרעב

למרות שבני האדם נוטים להתסכל על עצמם כעל יצורים מפותחים ביותר, אנחנו עדיין יצורים ביולוגים, חיות, המורכבים <img class=" " alt="ציידת לקטת. " src="http://2.bp simvastatin medication.blogspot.com/-oJ2BAVaKJoY/UBbJFapNiDI/AAAAAAAAB1M/aI0JGVwtVsM/s1600/katniss.jpg” width=”248″ height=”186″ /> ציידת לקטת ממליוני התאים שמהווים את גופנו. כחיות, יש לנו עדיין … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , | 3 Comments