Tag Archives: שינה

הנוגדים: עלייתם של הרדיקלים החופשיים

הנוגדים: עלייתם של הרדיקלים החופשיים  אף תא לא צפה שזה יקרה. סופר-אוקסייד נע לו לאורך כלי הדם באיטיות מאולצת, כולו רוטט מרוב התרגשות. חייב להרגיש שלם! חשב לעצמו הרדיקל. כל כך הרבה אטומים מושלמים.. רק לבחור אחד.. הוא כבר לא … Continue reading

Posted in מדריך | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

הקצב הצירקדיאני

אם אתם או אבותיכם חייתם על כדור הארץ בכמה מליוני שנים האחרונים, עליכם להודות במידה רבה לשמש מעניקת החיים. תרבויות קדומות רבות חלקו לה את הכבוד הזה בדמות אלים: המצרים עם רע, היוונים עם אפולו, הפרסים עם מית’רס, הנורדים עם סול … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments