Tag Archives: שעון

הקצב הצירקדיאני

אם אתם או אבותיכם חייתם על כדור הארץ בכמה מליוני שנים האחרונים, עליכם להודות במידה רבה לשמש מעניקת החיים. תרבויות קדומות רבות חלקו לה את הכבוד הזה בדמות אלים: המצרים עם רע, היוונים עם אפולו, הפרסים עם מית’רס, הנורדים עם סול … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments